هاست دانشجویی

هاست دانشجویی

هاست دانشجویی پایه

500 مگابایت فضا
10 گیگ ترافیک اینترنتی
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
1 دامنه قابل میزبانی
مناسب برای انجام امور دانشجویی پایه و کم هزینه
SSL رایگان

هاست دانشجویی متوسط

1500 مگابایت فضا
30 گیگ ترافیک اینترنتی
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
1 دامنه قابل میزبانی
مناسب برای انجام امور دانشجویی در سطج متوسط
SSL رایگان

هاست دانشجویی حرفه ای

2000 مگابایت فضا
100 گیگ ترافیک اینترنتی
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
2 دامنه قابل میزبانی
مناسب برای انجام امور دانشجویی پیشرفته و حرفه ای
SSL رایگان