هاست ارزان سی پنل ایران

هاست ارزان سی پنل ایران مناسب برای اجرای وب سایت های کوچک

پلن 1

500 مگابایت فضا
25 گیگ ترافیک اینترنتی
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
1 دامنه قابل میزبانی
SSL رایگان

پلن 2

1000 مگابایت فضا
50 گیگ ترافیک اینترنتی
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
1 دامنه قابل میزبانی
SSL رایگان

پلن 3

2000 مگابایت فضا
90 گیگ ترافیک اینترنتی
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
2 دامنه قابل میزبانی
SSL رایگان

پلن 4

3000 مگابایت فضا
120 گیگ ترافیک اینترنتی
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
2 دامنه قابل میزبانی
SSL رایگان

پلن 5

5000 مگابایت فضا
200 گیگ ترافیک اینترنتی
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
3 دامنه قابل میزبانی
SSL رایگان