هاست وردپرس سی پنل ایران

بهترین تنظیمات اعمال شده در هاست سی پنل ایران برای میزبانی وب سایت های وردپرسی

پلن 1

500 مگابایت فضا
50 گیگ ترافیک اینترنتی
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
1 دامنه قابل میزبانی
مناسب برای میزبانی وب سایت وردپرسی
هارد SSD
SSL رایگان

پلن 2

1000 مگابایت فضا
150 گیگ ترافیک اینترنتی
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
1 دامنه قابل میزبانی
مناسب برای میزبانی وب سایت وردپرسی
هارد SSD
SSL رایگان

پلن 3

2000 مگابایت فضا
300 گیگ ترافیک اینترنتی
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
1 دامنه قابل میزبانی
مناسب برای میزبانی وب سایت وردپرسی
هارد SSD
SSL رایگان

پلن 4

3000 مگابایت فضا
ترافیک اینترنتی نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
3 دامنه قابل میزبانی
مناسب برای میزبانی وب سایت وردپرسی
هارد SSD
SSL رایگان

پلن 5

5000 مگابایت فضا
ترافیک اینترنتی نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
دسترسی به وب میل
دسترسی به اف تی پی
5 دامنه قابل میزبانی
مناسب برای میزبانی وب سایت وردپرسی
هارد SSD
SSL رایگان